Dirección:
    -    Avd. de Monelos 103 - 105, 7ºB - A Coruña
    -    Camiños Chans 104 - Brens, Cee
    -    Campo do Sacramento 72 - 1ºIzq - Cee

Teléfono
    -    981 29 47 45
    -    663 66 64 58

Correo electrónico
    -    info@dosilingenieria.com